Liberalt erhverv under corona: 3 tips til god skik

Liberalt erhverv under corona: 3 tips til god skik

Der har været meget snak om de liberale erhverv under corona, og det skyldes, at man her har at gøre med serviceydelser, som ikke omfatter produktion, men menneskelige kompetencer. Det involverer en anden type nærhed i mange tilfælde, og vi kommer her med gode råd til dig, der gerne vil gøre en ekstra indsats som ansat hos et liberalt erhverv under corona.

Masser af engangshandsker

Når man skal i nærkontakt med folk under corona, som eksempelvis ved en klipning, anbefaler vi, at du bruger engangshandsker – og helst masser af dem. Vi ser det hos teststederne, som efter hver test skal skifte handsker, og det er jo teknisk set et liberalt erhverv. Derfor kan du gøre en ekstra indsats for dine kunder ved at benytte engangshandsker. Husk også, at det sender et signal om, at du tager corona seriøst.

Masser af håndsprit

Der skal være mulighed for både dig, dine kollega og dine kunder at spritte hænder af, og det skal helst fremgå ret tydeligt. Det skal ikke være noget, som de skal spørge efter, men det skal være noget, som de ikke kan undgå at se, når de kommer ind, så der ikke er nogen tvivl.

Hold-afstand skilte

Vores hjerner har vænnet sig til de mange skilte med opfordring til at holde afstand, men derfor skal man ikke begynde at tænke, at det bare kommer af sig selv. Du bør også opfordre med skiltning til, at folk holder afstand. Disse skilte eller papirer koster ikke specielt meget, og det er nemt at producere et selv, eller bare skrive på et stykke papir.

Comments are closed.